Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Organisaties met een specifieke opdracht

Een aantal organisaties krijgt subsidie van de Vlaamse overheid voor de uitvoering van specifieke opdrachten voor het lokaal cultuurbeleid:

Blindenzorg Licht en Liefde : productiecentrum voor de aanmaak van lectuur in aangepaste leesvormen (brailleboeken, luisterboeken en tijdschriften).

Cultuurconnect: fusie van Bibnet en Locus en heeft de opdracht een digitale aanpak voor het lokaal cultuurbeleid uit te bouwen.

Luisterpuntbibliotheek : speciale bibliotheek voor personen met een leesbeperking.

Transkript : productiecentrum voor de aanmaak van lectuur in aangepaste leesvormen (brailleboeken, luisterboeken en -tijdschriften).

Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen : speciale bibliotheek voor langdurig zieken en personen die verblijven in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis.