Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van regionale volkshogescholen is verankerd in het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De officieus gecoördineerde versie van de regelgeving voor het sociaal-cultureel werk voor volwassenen bevat de oorspronkelijke teksten met alle latere wijzigingen. Dit is de complete regelgeving van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen zoals nu van toepassing: Voor regionale volkshogescholen zijn vooral volgende artikels uit het decreet van toepassing:
  • art. 1–3
  • art. 19–22
  • art. 42–47
  • art. 59–60