Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Op 1 januari 2003 werd het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van kracht. Het decreet verving de drie regelgevingen die tot eind 2002 golden voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk of de sector ‘volksontwikkeling’ zoals die toen nog heette.

Het nieuwe decreet betekende een grondige herstructurering van de sector en voorzag onder meer in de oprichting van 13 regionale volkshogescholen. Via de volkshogescholen wilde de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat elke Vlaming kon participeren aan een laagdrempelig en breed, niet-formeel educatief aanbod in zijn/haar regio.

Concreet gingen een dertigtal instellingen die voorheen gesubsidieerd werden via de oude regelgeving op in deze dertien volkshogescholen. Naast de volkshogescholen bleven er een aantal vormingsinstellingen bestaan, die zich specialiseerden in een maatschappelijk relevant thema en zich landelijk organiseerden.