Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenHoe worden subsidies uitbetaald?

Tijdens het werkingsjaar worden 2 voorschotten van elk 45% uitbetaald. Het resterende saldo van 10% wordt het volgende jaar betaald, na controle van de verantwoordingsdocumenten.

Waar kan ik terecht voor extra informatie over de sector of ondersteuning?

Je vindt bijkomende informatie over de sector bij het steunpunt SoCiuS of bij de belangenbehartiger FOV.

Zijn er vastgelegde lonen voor personeel van een volkshogeschool?

De regionale volkshogescholen vallen onder Paritair Comité 329. De afspraken die gemaakt worden in de CAO’s van PC 329 zijn dan ook van toepassing op de werknemers van deze organisaties.

Moet een volkshogeschool in de communicatie verwijzen naar de Vlaamse overheid?

Alle gesubsidieerde organisaties moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in hun publicaties (drukwerk, websites...).