Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Volkshogescholen - Vormingplus

Wat zijn volkshogescholen?

De volkshogescholen zijn pluralistische organisaties. Zij hebben als opdracht een eigen programma-aanbod inzake niet-formele educatie aan te bieden en samenwerkingen op te zetten met het oog op het versterken van het niet-formele educatieve aanbod in de regio.

Het is de bedoeling om dit eigen programma-aanbod tot in de verste uithoeken van de regio te verspreiden met het oog op een maximaal bereik. Belangrijk is dat het om een laagdrempelig aanbod gaat dat inspeelt op behoeften uit de regio.

Het programma-aanbod van de volkshogeschool moet in principe worden aangeboden in open aanbod en plaatsvinden in de autonome levenssfeer van de deelnemers, op vrijwillige basis en los van enig schoolverband of elke vorm van beroepsopleiding.

Geografische spreiding

De volkshogescholen zijn regionaal gespreid. In de volgende regio’s is er een volkshogeschool:

Vlaams-Brabant / Brussel West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg
Brussel-Hoofdstad Brugge Gent-Eeklo Antwerpen Limburg
Halle-Vilvoorde Oostende-Westhoek Vlaamse Ardennen-Dender Kempen
Oost-Brabant Midden- en Zuid West-Vlaanderen Waas-en-Dender Mechelen

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kan je alle volkshogescholen op een kaart van Vlaanderen raadplegen.

Vormingplus

De volkshogescholen voeren promotie onder een gemeenschappelijke naam Vormingplus met als website www.vormingplus.be. Twee volkshogescholen kozen ervoor om in hun regio eveneens onder een andere naam bekend te staan: Vormingplus Brussel werd omgedoopt tot Citizenne en Volkshogeschool Halle-Vilvoorde voert promotie onder de naam Arch’educ.

Vormingplus blijft de gemeenschappelijke naam waarmee deze dertien organisaties zich in Vlaanderen profileren.