Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Voortgangsrapport

Jaarlijks uiterlijk op 1 april bezorgen de verenigingen aan de administratie een voortgangsrapport. Het voorgangsrapport blikt terug op het voorbije jaar en geeft een vooruitblik op het lopende jaar. Dat voortgangsrapport bestaat minimaal uit:
  • een werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije jaar
  • een jaarplan voor het lopende jaar, waarin per operationele doelstellingacties en een beoogd resultaat worden vermeld. Bij dat jaarplan moet een door de algemene vergadering goedgekeurde begroting gevoegd worden.

Verzend de documenten naar:

Sarah Beernaert

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel