Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragen

Voor welk soort specifieke opdrachten kan een vereniging gesubsidieerd worden?

Bekijk voor een antwoord op deze vraag zeker de rubriek Verenigingen met een specifieke opdracht > Subsidievoorwaarden. Kort samengevat moet een organisatie een uitzonderlijke en/of unieke positie bekleden die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt en vanuit die positie moet de organisatie haar expertise ter beschikking stellen van die sectoren. De opdrachten hebben betrekking op:
  • het promoten en ondersteunen van het vrijwilligerswerk;
  • promotie en ondersteuning van het verenigingsleven en werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat;
  • situaties van armoede en uitsluiting binnen verenigingen aanpakken.

Kan mijn vereniging gesubsidieerd worden als een vereniging met een specifieke opdracht?

Als de vereniging voldoet aan de subsidievoorwaarden dan kan ze in principe gesubsidieerd worden als vereniging met een specifieke opdracht.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Strikt genomen is er geen aanvraagprocedure omschreven. Elke vereniging die voldoet aan de subsidievoorwaarden komt in principe in aanmerking.