Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van de verenigingen is verankerd in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing: Voor verenigingen zijn vooral volgende artikels van belang:
  • in het decreet: art. 1–14, art. 42–47 en art. 55
  • in het uitvoeringsbesluit: art. 1–16 en art. 49–59