Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenHoe worden subsidies uitbetaald?

Tijdens het werkingsjaar worden 2 voorschotten van elk 45% uitbetaald.

Welke beleidsperiodes zijn er voor de verenigingen?

De huidige beleidsperiode loopt van 2016 tot en met 2020. Elke beleidsperiode duurt 5 jaar.

Waar kan ik terecht voor extra informatie over de sector of ondersteuning?

SoCiuS ondersteunt de werking van gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties
FOV verdedigt de belangen van de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Socius en FOV

Zijn er loonafspraken voor personeel van een gesubsidieerde vereniging?

De verenigingen vallen onder Paritair Comité 329. De afspraken die gemaakt worden in de CAO’s van PC 329 zijn dan ook van toepassing op de werknemers van de verenigingen.

Moet een vereniging in de communicatie verwijzen naar de Vlaamse overheid?

Ja, gesubsidieerde verenigingen moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in alle publicaties (zowel drukwerk als elektronische publicaties).