Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Sociaal-culturele verenigingen

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een netwerk dat gericht is op zingeving en emancipatie van leden en deelnemers, met het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing. Het netwerk bestaat uit afdelingen en/of groepen.

Deze afdelingen of groepen ontplooien een werking in groepsverband die gericht is op gemeenschapsvorming, participatie aan cultuur, maatschappelijke activering en educatie. Daarbij wordt een sociaal-culturele methodiek (PDF) gehanteerd.

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kan je alle verenigingen en alle afdelingen op een kaart van Vlaanderen raadplegen.

Omvang van het netwerk

Een vereniging moet bestaan uit 50 werkende afdelingen of groepen en gespreid zijn over minstens drie Vlaamse provincies. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad telt als één provincie.

Vrijwilligers dragen het beheer en beleid van de vereniging. De rechtspersoonlijkheid van een vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Respect voor de mensenrechten en toepassing van democratische principes staan centraal in de werking.