Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van verenigingen voor gedetineerden zit vervat in het Participatiedecreet.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

In de Memorie van toelichting (PDF) vind je extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet

Voor de subsidiëring van verenigingen met een specifieke opdracht m.b.t. het verenigingsleven zijn vooral de volgende artikels van belang:
  • in het decreet: art. 15–17
  • in het besluit: art. 9–15