Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde verenigingen

Het Participatiedecreet bepaalt dat slechts één vereniging voor gedetineerden kan gesubsidieerd worden.
Voor de periode 2012 – 2016 is een overeenkomst gesloten met de vzw De Rode Antraciet.

Het toegekende subsidiebedrag voor De Rode Antraciet in 2016 is 1.152.839 euro.