Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragen

Ik wil met mijn organisatie een samenwerking opzetten en een project realiseren samen met gedetineerden, kan ik op deze regeling een beroep doen en een subsidie aanvragen?

Deze regeling en de ondersteuning is niet bedoeld om projecten te financieren. Het gaat hier om de ondersteuning van één vzw die werkt rond de culturele en sportieve participatie van gedetineerden.

Eenmalige initiatieven en tijdelijke projecten kunnen wel in aanmerking komen voor een projectsubsidie. Het Participatiedecreet voorziet projectsubsidies ter bevordering van de participatie van kansengroepen. Hiervoor komen ook projecten voor gedetineerden in aanmerking.