Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

De syndicale vormingsinstelling expliciteert in het beleidsplan en het voortgangsrapport hoe zij zich binnen haar werking verhoudt ten overstaan van de hiernavolgende beoordelingselementen:

  • de landelijke spreiding van het aanbod en/of het publiek
  • het beleid ten aanzien van de deelnemers en de link naar het communicatiebeleid
  • de zorg voor professionalisering en professionaliteit
  • het aantal programma-uren
  • de netwerkvorming en samenwerking
  • de manier waarop invulling wordt gegeven aan de culturele functie
  • de manier waarop invulling wordt gegeven aan de gemeenschapvormende functie
  • de manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van integrale kwaliteitszorg
  • de aanpak van de diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit

Logo Vlaamse overheid

Alle gesubsidieerde syndicale vormingsinstellingen moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in hun publicaties (drukwerk, website...).