Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van de syndicale vormingsinstellingen is verankerd in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing

Voor syndicale vormingsinstellingen zijn vooral volgende artikels in het decreet van belang:

  • art. 1–3
  • art. 31
  • art. 42–47