Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 4 april 2003 verving de vroegere regelgeving voor de sector volksontwikkeling (oude benaming voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk). Het nieuwe decreet luidde een grondige hervorming van de sector in.

Het nieuwe decreet bepaalt dat één syndicale vormingsinstelling per vakorganisatie gesubsidieerd kan worden. Dit betekent een verplichting tot samenwerking voor tal van bestaande syndicale vormingsinstellingen.

Drie vormingsinstellingen kregen een erkenning:
  • vzw Comé (het vroegere Werknemerswelzijn)
  • vzw Vorming en Actie
  • vzw Ateliers voor WerknemersVorming