Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Syndicale vormingsinstellingen

Syndicale vormingsinstellingen zijn vzw’s die gelinkt zijn met erkende vakorganisaties. Deze vzw’s zorgen voor een open educatief aanbod voor de leden van de vakorganisatie. De vorming is niet beroepsgericht, maar beoogt een algemene ontwikkeling van het individu. Door de vorming stimuleert men culturele, maatschappelijke en sociaaleconomische participatie; wat waardevol is in een debat van actief burgerschap.

De syndicale vormingsinstellingen hebben hoofdzakelijk een educatieve functie. Ook een culturele en gemeenschapsvormende functie is nooit veraf. Men hanteert er een sociaal-culturele methodiek (PDF).

Op de website Geopunt van het agentschap Informatie Vlaanderen kan je alle landelijke vormingsinstellingen en alle afdelingen op een kaart van Vlaanderen raadplegen. Op de kaart wordt geen onderscheid gemaakt voor de syndicale vormingsinstellingen.

Samenwerking

Vroeger was het mogelijk dat er meerdere vormingsinstellingen binnen één vakorganisatie bestonden. Maar sinds het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003 zijn gelijkaardige vormingsinitiatieven binnen één vakorganisatie verplicht tot samenwerking.