Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

De subsidiëring van het steunpunt en de belangenbehartiger is verankerd in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Voor regelgeving over SoCiuS : zie art. 37 tot 41.
Voor regelgeving over De Federatie : zie art. 47bis.