Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van het steunpunt en de belangenbehartiger is verankerd in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

Voor regelgeving over SoCiuS vzw: zie art. 37–41.
Voor regelgeving over FOV vzw: zie art. 47bis in het decreet en artikels 60–61 in het besluit.