Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van het steunpunt en de belangenbehartiger is nog verankerd in het decreet van 4 april 2003.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

Artikel 56 van het nieuw decreet van 7 juli 2017 heft het decreet van 4 april 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 2 juni 2006, 14 maart 2008, 23 december 2010, 6 juli 2012 en 12 juli 2013, op, met uitzondering van de artikelen 2, 18°, 37 tot en met 41, en artikel 47bis.
Artikel 37 tot en met 41 regelt de subsidiëring van het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Artikel 47bis regelt de subsidiëring van de federatie van organisaties voor volksontwikkeling.