Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

De Federatie Sociaal-Cultureel Werk

De Federatie wordt gesubsidieerd met een jaarlijkse enveloppe. Elk jaar moet de federatie een dossier indienen bij de administratie ten laatste op 1 december van het voorgaande jaar. Dit dossier moet de volgende elementen bevatten:

  • een lijst van de erkende of gesubsidieerde organisaties die lid zijn van De Federatie
  • de activiteitenplanning en de begroting voor het volgende kalenderjaar, goedgekeurd door de algemene vergadering.

SoCiuS

Bij de start van een nieuwe beleidsperiode moet het beleidsplan ingediend zijn voor 1 februari van het eerste jaar van de beleidsperiode

Jaarlijks dient SoCius
  • een jaarplan in voor 1 december
  • een evaluatie van het vorige jaarplan samen met een financiĆ«le stand van zaken voor 31 maart

In de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en SoCius wordt dit uit de doeken gedaan.