Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Regelgeving FOV vzw

De federatievorming in functie van belangenbehartiging was aanvankelijk verankerd in een apart decreet van 6 juli 2001. Dit decreet voorzag in een heel specifieke financiële ondersteuning:
  • de Vlaamse overheid betaalde een deel van de ledenbijdrage van de organisaties die lid waren van de FOV
  • hoogte van tussenkomst hing af van de uitgekeerde subsidies van het jaar voordien, het decreet voorzag in een aantal percentages die op dat bedrag werden berekend

Omwille van veranderingen in het vorminglandschap in de loop van 2003 – 2004 en het nieuwe decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 4 april 2003, verliep de subsidie al snel rechtstreeks aan de FOV. Een jaarlijkse aanpassing van het decreet van 6 juli 2001 via een bepaling in het programmadecreet (ter begeleiding van de begroting van de Vlaamse overheid) vormde hiervoor de rechtsgrond.

Met de aanpassing van het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 14 maart 2008, is de FOV voortaan gesubsidieerd binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. De praktijk van de rechtstreekse subsidiëring aan de FOV werd hierin bekrachtigd.