Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Gesubsidieerde organisatiesSoCiuS vzw

SoCiuS krijgt subsidie op basis van een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en het steunpunt. Inhoudelijke punten van deze overeenkomst zijn: samenstelling van de beheersorganen, werking, specifieke opdrachten, toezicht, middelen en procedures.

De lopende overeenkomst van 30 januari 2004 werd via een addendum van 30 oktober 2008 met één jaar verlengd tot 2010. Zo spoort de looptijd samen met de in het decreet voorziene beleidsperiode van de organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Tegelijkertijd krijgen de strategische opties van het steunpunt op het vlak van programmasporen en themalijnen een actualisering.

De subsidiëring van een steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk is verankerd in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 4 april 2003 (art. 37–41). Meer informatie hierover in de rubriek Steunpunten en belangenbehartiging > Regelgeving.

Overzicht jaarlijkse subsidie SociuS (PDF)

De Federatie vzw

De subsidiëring van De Federatie is verankerd in het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van 4 april 2003 (vanaf de decreetaanpassing van 14 maart 2008). Meer informatie hierover bij in de rubriek Steunpunten en belangenbehartiging > Regelgeving.

Overzicht jaarlijkse subsidie De Federatie (PDF)