Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Steunpunt en belangenbehartiger

Naast de sociaal-culturele organisaties is er binnen het beleidsdomein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk ook subsidie voor een steunpunt en een belangenbehartiger.

Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ‚Äď SoCiuS vzw

SoCiuS vzw is het steunpunt, en ondersteunt de werking van gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties.

SoCiuS is een autonome organisatie.

Kernopdrachten

Binnen het werkveld van het sociaal-cultureel volwassenenwerk:
 • praktijkondersteuning
 • praktijkontwikkeling
 • beeldvorming en communicatie
Voor de uitvoering van haar kernopdrachten verricht SoCiuS activiteiten zoals:
 • begeleiding
 • deskundigheidsbevordering
 • implementatie van kwaliteitszorg, onderzoek
 • ontwikkeling en gegevensverzameling, informatie en communicatie
 • vertegenwoordiging
 • internationale samenwerking

Belangenbehartiger De Federatie Sociaal-Cultureel Werk

De Federatie is de belangenbehartiger, en verdedigt de belangen van de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Federatie Sociaal-Cultureel Werk is een autonome en onafhankelijke VZW van en opgericht door erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Kernopdrachten

 • verdedigen van de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele sector bij overheden en andere beleidsinstanties.
 • belangen behartigen voor zowel de hele sector als voor individuele organisaties.