Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

22.05.2017 | Gezocht: testgebruikers SISCA rapporteringsplatform

Het Departement CJM ontwikkelt in nauwe samenwerking met de sector de rapporteringsplatformen waarop de gegevens van de organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten worden ontsloten. Om de werking van de rapporteringsplatformen te testen, wil het departement samenwerken met testgebruikers.

We richten twee testgroepen op met gebruikers uit het werkveld, één voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en één voor de amateurkunstensector. Voor deze testgroepen zijn we op zoek naar personen die vanuit hun ervaring of expertise binnen de eigen organisatie feedback kunnen geven op de inhoud en vorm van het rapporteringsplatform. We streven naar een diverse samenstelling en zoeken vertegenwoordigers uit kleine en grote organisaties, verschillende werksoorten of kunstdisciplines, personen met veel of weinig ervaring met cijfermateriaal …

Het testwerk zal plaatsvinden in september en oktober en kan voornamelijk van op de eigen pc gebeuren. Daarnaast worden de deelnemers twee keer een halve dag uitgenodigd in Brussel voor overleg. Een eerste samenkomst is gepland in de eerste week van september, de tweede samenkomst zal plaatsvinden in oktober. Voor meer informatie kan je terecht bij An Adriaenssen van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk op het nummer 02 533 42 37 of via e-mail.

Geïnteresseerd? Stuur ten laatste op woensdag 31 mei een mail met jouw contactgegevens naar An Adriaenssen.

DOSSIER | Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

05.05.2017 | Vlaamse Regering legt ontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voor aan Vlaams Parlement

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen en de nadruk leggen op de historisch emancipatorische kracht met inbegrip van de aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in onze samenleving. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bijhorende documenten

23.03.2017 | Tweede principiële goedkeuring voorontwerp van decreet subsidiëring sociaal-cultureel volwassenenwerk

Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en na overleg met de vakbonds- en werkgeversorganisaties hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen en de nadruk leggen op de historisch emancipatorische kracht met inbegrip van de aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in onze samenleving. Over dit voorontwerp van subsidiedecreet wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.

Bijhorende documenten

23.12.2016 | Goedkeuring voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2016 het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk principieel goedgekeurd. Volgende stappen zijn advies inwinnen van de Strategische Advies Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en overleg organiseren met de vakbonds- en werkgeversorganisaties.

Bijhorende documenten