Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Publicaties


Sommige van deze uitgaven zijn gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
Neem hiervoor contact op met de afdeling Sociaal-Cultureel Werk - T 02 553 42 27.

Publicaties Datum

Heeft het gemeentelijk cultuurbeleidsplan gewerkt? Twee decreten onder de loep

De publicatie is een terugblik op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid aan de hand van de beschikbare cijfergegevens over het gemeentelijk cultuurbeleid van 2002 tot 2013.

oktober 2014

Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen - Circus in Vlaanderen

De brochure geeft een inleiding tot het circusbeleid van de Vlaamse overheid met aandacht voor het circusbeleid in het verleden en het circusdecreet vandaag. Daarnaast wordt er ingezoomd op het circuslandschap in Vlaanderen.

november 2013

Inspiratienota : De openbare bibliotheek van morgen

In de inspiratienota "De openbare bibliotheek van morgen" plaatst Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de openbare bibliotheek als gemeentelijk instrument extra in de schijnwerpers.

juni 2013

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid - Openbare bibliotheken in Vlaanderen

In de brochure komen de hoofdlijnen van de wetgeving rond openbare bibliotheken en een profielschets van de bibliotheeksector in Vlaanderen aan bod.

mei 2013