Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van projecten van en voor kansengroepen zit vervat in het Participatiedecreet.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

Je vindt extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet in de Memorie van toelichting (PDF)

Voor de projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport zijn vooral de volgende artikels van belang:
  • in het decreet: art. 19–21
  • in het besluit: art. 3