Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag subsidie

Subsidies voor participatieprojecten voor kansengroepen kunnen enkel via de webapplicatie KIOSK worden aangevraagd en niet per post of via e-mail.

De aanvraagprocedure wordt stap voor stap uitgelegd in de handleiding KIOSK. Of maak gebruik van de antwoorden op veelgestelde vragen. Geen antwoord gevonden op je vraag? Mail dan naar kiosk@vlaanderen.be.

Indiendata

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:
 • uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
 • uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar
 • Let op: meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.

Verantwoording subsidie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media gaat na of een verkregen subsidie correct werd gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van een financieel verslag en een werkingsverslag.

 • Werkingsverslag: een inhoudelijke beschrijving van de acties en initiatieven die in het kader van het project werden gerealiseerd en wat de bijdrage hiervan was tot de oorspronkelijk gestelde doelstellingen en resultaten. Uit dit verslag moet blijken op welke manier de participatiedrempels voor de kansengroep(en) werden weggewerkt.
 • Financieel verslag: een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het project

Projecten met een duurtijd van 1 jaar

 • Dien een financieel en werkingsverslag in
 • Uiterlijk 2 maanden na afloop van het project

 • Projecten die gestart zijn vóór 1 juli 2017 (aanvraag NIET ingediend via KIOSK)
  • Geef zelf vorm aan het werkings- en financieel verslag. Er is geen sjabloon.
  • Beide verslagen moeten door twee leden van de raad van bestuur van de vzw worden ondertekend en "voor waar en echt verklaard" worden.
  • Bezorg een scan van de ondertekende verslagen aan participatieprojecten@cjsm.vlaanderen.be.
 • Projecten die gestart zijn op 1 juli 2017 of later (aanvraag ingediend via KIOSK)
  • Open het dossier online in KIOSK.
  • Vul de verantwoording in en dien in (zelfde werkwijze als de aanvraag).
  • Tip! Houd de KIOSK-code bij de hand.

Projecten met een duurtijd langer dan 1 jaar

Tussentijdse verantwoording
 • Dien een financieel en werkingsverslag in over het voorbije kalenderjaar.
 • Dien ook een planning en een begroting voor het lopende kalenderjaar, als dat van toepassing is. Eventuele bijsturingen in de loop van het project of afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanvraagdossier worden grondig gemotiveerd.
 • Dien uiterlijk op 15 februari in. Projecten die op 15 februari minder dan 6 maanden in uitvoering zijn worden daarvan vrijgesteld en nemen de verantwoording op in het volgende financieel verslag en in het volgende werkingsverslag.

 • De afdeling deelt uiterlijk op 15 maart mee of het project kan worden voortgezet.
Eindverantwoording
 • Dien een financieel en werkingsverslag in
 • Uiterlijk 2 maanden na afloop van het project
 • Projecten die gestart zijn vóór 1 juli 2017 (aanvraag NIET ingediend via KIOSK)
  • Geef zelf vorm aan het werkings- en financieel verslag. Er is geen sjabloon.
  • Beide verslagen moeten door twee leden van de raad van bestuur van de vzw worden ondertekend en "voor waar en echt verklaard" worden.
  • Bezorg een scan van de ondertekende verslagen aan participatieprojecten@cjsm.vlaanderen.be.
 • Projecten die gestart zijn op 1 juli 2017 of later (aanvraag ingediend via KIOSK)
  • Open het dossier online in KIOSK.
  • Vul de verantwoording in en dien in (zelfde werkwijze als de aanvraag).
  • Tip! Houd de KIOSK-code bij de hand.