Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Participatieprojecten kansengroepen

De volgende indienronde van de subsidielijn 'Participatieprojecten kansengroepen' kan niet meer uitgevoerd worden. Het resterende budget is ontoereikend zodat de subsidieronde met indiendatum 1 februari 2020 niet wordt opgestart. De komende jaren zal het resterende budget aangewend worden om de laatst besliste ronde (indienronde 1 augustus 2019) en de nog lopende meerjarige projecten van deze subsidielijn te ondersteunen. Nieuwe indienrondes worden niet meer georganiseerd.