Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

24.05.2017 | Acht goedgekeurde participatieprojecten kansengroepen

Acht organisaties ontvangen in de tweede ronde van 2017 een projectsubsidie voor een participatieproject in het kader van het Participatiedecreet. Via deze subsidiëring wil de Vlaamse overheid een actieve participatie van kwetsbare doelgroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport bevorderen. Het gaat om projecten van onder andere Urban Woorden, Voetbal Vlaanderen en Wilde Raven.

Wie een participatieproject wil starten in 2017, kan nog een subsidieaanvraag indienen tot en met 1 augustus. Let op, meerjarige projecten kunnen alleen nu een aanvraag indienen.

Naar het overzicht goedgekeurde participatieprojecten.
Nieuwe subsidieaanvraag indienen.

22.05.2017 | Ondertekening beheersovereenkomst De Rode Antraciet

Minister van Cultuur Sven Gatz en minister van Sport Philippe Muyters sloten een beheersovereenkomst met De Rode Antraciet voor de periode 2017-2021. De Rode Antraciet staat in voor de bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden.

Tijdens deze beleidsperiode wil de organisatie er onder andere voor zorgen dat er, zowel in de ruimere samenleving als binnen de gevangeniscontext zelf, meer begrip is voor haar werking en dat mensen de meerwaarde ervan inzien. Dit verhoogd draagvlak kan nieuwe samenwerkingsverbanden stimuleren en resulteren in een vernieuwd en uitgebreider aanbod voor de gedetineerden. Daarnaast wil De Rode Antraciet ook een versnelling hoger schakelen wat betreft de participatie van gedetineerden (zowel deelname als betrokkenheid) aan haar aanbod.

09.01.2017 | Vijftien bijkomende gemeenten met een aanvaarde afsprakennota vrijetijdsparticipatie

Minister Gatz heeft op 22 december 2016 de afsprakennota's vrijetijdsparticipatie 2017-2019 aanvaard die door de gemeenten Damme, Diksmuide, Haacht, Hoogstraten, Kortenberg, Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Putte, Rijkevorsel, Schoten, Tessenderlo, Waarschoot, Zaventem, Zele en Zonhoven werden ingediend. In totaal ontvangen 119 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidies voor de uitbouw van een lokaal netwerk ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede.

Naar het overzicht.

19.12.2016 | Subsidies voor participatieprojecten kansengroepen voortaan online via KIOSK

Subsidies voor participatieprojecten voor kansengroepen in de sectoren cultuur, jeugd of sport kunnen in de toekomst enkel nog via de webapplicatie KIOSK worden aangevraagd en dus niet meer per post of via e-mail. Dit geldt ook al voor de subsidieaanvragen voor éénjarige projecten met uiterste indiendatum 1 februari 2017 (die ten vroegste starten op 1 juli 2017).

De nieuwe aanvraagprocedure wordt stap voor stap uitgelegd in de handleiding KIOSK. Of maak gebruik van de antwoorden op veelgestelde vragen. Geen antwoord gevonden op je vraag? Mail dan naar kiosk@vlaanderen.be.

Meer informatie over de subsidievoorwaarden vind je op de website van de afdeling of mail naar participatieprojecten@cjsm.vlaanderen.be. Voor inhoudelijke ondersteuning bij je subsidieaanvraag kan je terecht bij Demos.