Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Nationale orden

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vervult een taak in de toekenning van eervolle onderscheidingen aan “buitenstaanders” (hieronder verstaan we: niet-ambtenaren). Het betreft een toepassing van federale regelgeving.

De taak voor het departement is:
  • de afhandeling van aanvragen door het ter beschikking stellen van een aanvraagformulier
  • nakijken van de aanvragen op ontvankelijkheid
  • de bezorging van de oorkonden aan de aanvragers

Voor wie zijn deze oorkonden bedoeld?

Organisaties of personen die jarenlang actief zijn op het vlak van cultuur en vrijetijdsbesteding waaronder muziek-, zang- en toneelverenigingen komen in aanmerking voor een oorkonde.

Stapsgewijze procedure

Het toekennen van een oorkonde is een stapsgewijze procedure. Alles start met het aanvraagformulier. De aanvragende vereniging moet dit formulier samen met een bewijs van goed zedelijk gedrag voor advies voorleggen aan de burgemeester en vervolgens aan de provinciegouverneur.

Bij een positief advies wordt een Koninklijk Besluit opgemaakt. Dit wordt ter ondertekening voorgelegd aan het staatshoofd.

Vervolgens wordt een oorkonde opgemaakt. Het departement bezorgt dit aan de aanvragende vereniging.

Hier vind je het aanvraagformulier voor een onderscheiding in de Nationale orden (.doc)

Het departement publiceerde ook een tekst met algemene richtlijnen voor een onderscheiding in de nationale orden (PDF) bij een aanvraag.