Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Medailles

Aanvragen van een medaille

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media reikt op vraag van de Vlaamse minister van Cultuur medailles uit aan mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de spreiding van cultuur.

Voor wie zijn de medailles bedoeld?
  • voorzitter, dirigent, regisseur, secretaris, schatbewaarder van een culturele vereniging
  • Voorwaarde: de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben en minstens 15 jaar actief zijn binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging
  • spelend lid, zingend, werkend of bestuurslid van een culturele vereniging (gewone leden komen niet in aanmerking)
  • Voorwaarde: de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben en minstens 25 jaar actief zijn binnen deze functie en binnen dezelfde vereniging
  • 25-, 50-, 75-, 100-jarig bestaan van een culturele vereniging
  • de laureaat van provinciale en nationale culturele wedstrijden
  • de laureaat van een jaarlijkse culturele tentoonstelling of wedstrijd