Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Medailles en nationale orden

 

Medailles

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media reikt op vraag van de Vlaamse minister van Cultuur medailles uit aan mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de spreiding van cultuur.

Nationale orden

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vervult een taak in de toekenning van eervolle onderscheidingen aan organisaties of personen die jarenlang actief zijn op het vlak van cultuur en vrijetijdsbesteding.

Contact