Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidiëring van de lokale netwerken voor personen in armoede zit vervat in het Participatiedecreet.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

Je vindt extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet in de Memorie van toelichting (PDF)

Voor de subsidiëring van gemeenten voor lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede zijn vooral volgende artikels van belang:
  • In het decreet art. 22
  • in het besluit: art. 19-26