Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon voor meer informatie

Katia De Vos
[t] 02 553 41 97
[e] Katia De Vos
(katia.devos[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Transversaal en (Boven)lokaal

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Katia De Vos