Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragen

Welke partners moeten minimaal deel uitmaken van het lokale netwerk?

Een lokaal netwerk bestaat minimaal uit volgende partners:
  • de gemeentelijke dienst of diensten, bevoegd voor vrije tijd (cultuur-, jeugd- en sportdienst)
  • het OCMW of de OCMW’s
  • de verenigingen van personen in armoede die actief zijn in de gemeente. Als in de gemeente geen vereniging van personen in armoede actief is, worden andere relevante lokale organisaties die in hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben, verplicht betrokken bij het lokaal netwerk
Uitzondering voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Volgende partners moet men betrekken:
  • de eigen diensten, bevoegd voor vrije tijd (cultuur-, jeugd- en sportdienst)
  • de verenigingen van personen in armoede gevestigd in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap. Indien geen dergelijke vereniging van personen in armoede actief is, worden andere relevante lokale organisaties die in hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben, verplicht betrokken bij het lokaal netwerk

Wat voor soort initiatieven kunnen gefinancierd worden via de afsprakennota?

  • de financiering van de deelname van personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en –verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgeld en voor de deelname noodzakelijke benodigdheden
  • de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak

Waar kan ik terecht voor expertise en visie over participatie van personen in armoede en/of de lokale afsprakennota’s?

In het kader van het Participatiedecreet ondersteunt de Vlaamse overheid vzw Demos. Een van de opdrachten van deze organisatie is het bieden van ondersteuning op het niveau van visie en methode bij de opmaak van de afsprakennota’s vrijetijdsparticipatie.