Logo Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdrachtgevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid.

Het logo "Met steun van de Vlaamse overheid" vervalt en wordt vervangen door het zwartwitlogo met bijschrift: 'Vlaanderen, verbeelding werkt'.

De invoering van het nieuwe logo kan gebeuren binnen de normale vervangingscyclus van communicatietools. Op nieuwe informatiedragers wordt vanzelfsprekend meteen het nieuwe logo geplaatst.

Internationaal

Als u met een internationaal publiek communiceert, gebruikt u het internationale staande basislogo 'Flanders, State of the Art' in de volle versie met zwart vlak. Dat logo bestaat alleen in het Engels en wordt niet vertaald naar andere talen.

Waar moet ik het logo plaatsen?

U moet het logo aanbrengen op alle informatiedragers van organisaties, initiatieven of projecten die gesubsidieerd worden. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn: een advertentie, een affiche, een brochure, een website, ...

Afmetingen van het logo

U gebruikt het logo even groot als andere partners. Het logo moet wel minimum 30 mm breed getoond worden.

Het logo mag vergroot of verkleind worden, maar de hoogte-breedteverhouding moet behouden blijven.

Over het logo

Het nieuwe symbool voor Vlaanderen verbeeldt de mens als maker, ruimdenkend, met open blik, recht in de ogen kijkend. Ontembaar, gedreven door onze verbeelding en talent, bekijken we zaken vanuit een verrassend perspectief en brengen we vernieuwing, in zelfvertrouwen en rust.

Vlaams vakmanschap is nieuw Vlaams meesterschap. Verbeelding werkt.