Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Leesbevordering

Om Vlaanderen meer aan het lezen te krijgen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks projecten van verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat. Vanaf 2014 neemt het Vlaams Fonds voor de Letteren deze opdracht over van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Meer info over de projectsubsidies leesbevordering