Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

Toekomst van BIOS en CCinC - Oproep registratie werkjaar 2019

Vanaf het werkjaar 2020 zal het Departement CJM, via de Lokale Vrijetijdsmonitor, alle cultuur- en gemeenschapscentra en alle bibliotheken meer doelgericht monitoren. Rekening houdend met de beleidskeuze voor meer autonomie voor het lokale cultuurbeleid willen we met deze nieuwe aanpak inzetten op een beperktere maar relevantere set indicatoren en ook bestaande databronnen hergebruiken. Dat doen we in nauw overleg met beide sectoren en betrokken partners.

Voor het werkjaar 2019 vragen we beide sectoren om een laatste maal te registreren via de huidige systemen, in CCinC en BIOS3. De uiterste datum om de gegevens in te voeren is 30 september 2020 voor beide sectoren. De deadline is bewust opgeschoven om cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken meer tijd te geven om te registreren. Anderzijds zullen we deze deadline dit jaar strikt aanhouden voor alle rubrieken. Alleen zo kunnen we de controle en ontsluiting binnen een relevante termijn garanderen.

Save the date! Inspiratiedag 'De bibliotheek: samenwerken over grenzen heen' - 21 oktober

Bibliotheken zijn al lang geen eilandjes meer. Samenwerking, in welke vorm dan ook, is een belangrijke voorwaarde voor een betere dienstverlening. Hoewel bibliotheken een lange traditie van samenwerken kennen, is die samenwerking niet altijd structureel uitgewerkt en ondersteund.

Tijdens deze inspiratiedag willen we bibliotheken, lokale besturen en partners handvaten aanreiken voor een structurele en meer professionele samenwerking, onder meer aan de hand van concrete voorbeelden. Noteer 21 oktober alvast in je agenda, meer info over het programma volgt na de zomer.

03.04.2019 | Verslag Inspiratiedag Bibliotheek, een derde plek als tweede thuis

De derde plek is de plek waar je verblijft als je niet thuis of op het werk bent. Derde plekken zijn dan ook vaak publieke ruimtes. Belangrijk aan die plekken is dat we er ons veilig en thuis voelen, dat ze relevant zijn voor ons en dat ze gratis zijn. De bibliotheek de derde plek bij uitstek, maar hoe zorg je ervoor dat dit voor iedereen zo is? Dat was het uitgangpunt van de inspiratiedag 'de bibliotheek: een derde plek als tweede thuis'.

Lees het verslag De bibliotheek, een derde plek als tweede thuis.

25.03.2019 | Start invoer gegevens in het vernieuwde registratieplatform CCinC

Cultuur- en gemeenschapscentra kunnen tot en met 31 mei 2019 de gegevens van het werkjaar 2018 invoeren in het vernieuwde platform ‘Cultuur- en gemeenschapscentra in cijfers’ (CCinC).

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft na vragen uit de sector én in samenwerking met de sector en de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) de registratietool in een nieuw jasje gestoken en inhoudelijk aangepast.

Het bestaande platform bevat een aantal nieuwe functionaliteiten, maar historische vergelijkingen blijven mogelijk. Zo is er een nieuwe inlogprocedure via e-ID, een inhoudelijke update van de vragen en staat de tool voor het eerst open voor gemeenschapscentra. De informatie van CCinC stroomt nog steeds door naar de rapporteringswebsite ‘Kennisportaal cultuurcentra, gemeenschapscentra en bibliotheken’, waarin cultuurcentra en nu ook gemeenschapscentra zelf aan de slag kunnen gaan met de cijfers. Dit alles met als doel een goed cultuurbeleid op maat de gemeente uit te bouwen, en op Vlaams niveau de omvang van de sector en de evoluties binnen de sector in beeld te brengen het draagvlak voor de culturele centra en voor de sector te versterken.

Wie vragen heeft over de invoer van de gegevens, kan gebruik maken van de tutorials en handleidingen op het ‘Kennisportaal cultuurcentra, gemeenschapscentra en bibliotheken’.

Naar de CCinC tutorials en handleidingen.