Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

17.05.2018 | Denkdag bovenlokaal bibliotheekbeleid

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid stimuleert en ondersteunt bibliotheken en bibliotheeknetwerken in hun opdracht om een antwoord te bieden op de steeds wijzigende behoeften van de burger en draagt bij tot de versterking van de maatschappelijke rol en relevantie van de openbare bibliotheek. Het Bovenlokaal Bibliotheekbeleid vertrekt voor het uitvoeren van de opdracht vanuit een brede toekomstvisie op de cultuur- en bibliotheeksector en hanteert daarbij zowel een top-down als bottom-up benadering. Het beleid werkt hiervoor complementair met andere spelers in het veld. Samen met de sector werken we aan een actieplan voor 2018-2019.

Op 17 mei 2018 vond de denkdag 'Naar een nieuw streekgericht bibliotheekbeleid' plaats. Het programma en de bijhorende presenaties kan u hier raadplegen.