Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

14.06.2017 | Haal meer uit het kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken! Infosessies tijdens de zomermaanden.

De gegevens die de openbare bibliotheken en cultuurcentra jaarlijks aanleveren via Bios en CCinC worden op verschillende manieren ontsloten op www.kennisportaalccenbib.be: via een interactief rapporteringsplatform, via open data, via kant-en-klare publicaties en via kaartjes van Vlaanderen. Om een optimaal gebruik van de website te stimuleren, organiseren we informatiesessies waarin we de inhoud en functionaliteiten van de verschillende producten toelichten. Via een combinatie van demo's en oefeningen aan de pc, tonen we hoe het cijfermateriaal kan worden geraadpleegd, verfijnd en geïnterpreteerd en lichten we de benchmarkingstool toe. Op het einde van deze interactieve voormiddag kan iedereen met behulp van de cijfers het eigen cultuurbeleid analyseren, (beleids)beslissingen ondersteunen, onderzoek uitvoeren, vergelijkingen maken met andere bibliotheken en cultuurcentra…

De infosessies vinden plaats in Brussel tijdens de zomermaanden: op 13 juli, 25 juli, 17 augustus en 29 augustus, telkens van 10.00 tot 12.30 uur met aansluitend een broodjeslunch. We richten ons op een breed publiek, iedereen die interesse heeft, is welkom. Inschrijven voor een sessie kan via deze link. Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

23.03.2017 | Oproep deelname werkgroep CCinC 2.0

Onder de werktitel CCinC 2.0 wil het Departement CJM het huidige gegevensregistratiesysteem voor de cultuurcentra CCinC actualiseren, vereenvoudigen én uitbreiden naar gemeenschapscentra. We willen deze upgrade uitbouwen in nauwe samenwerking met de sector en richten daarom een werkgroep op met vertegenwoordigers uit het werkveld. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar personen die vanuit hun ervaring of expertise binnen een cultuur- of gemeenschapscentrum mee willen nadenken over de inhoudelijke uitbouw van CCinC 2.0. We hopen een zo divers mogelijke werkgroep te kunnen samenstellen met vertegenwoordigers uit cultuur- en gemeenschapscentra van kleine en grote steden en gemeenten, uit verschillende provincies, met verschillende functies... De werkgroep zal in de periode mei tot december 2017 3 of 4 halve dagen samenkomen in Brussel. Voor meer informatie kan je terecht bij Tom Heyvaert op het nummer 02 553 42 26 of via e-mail.

Geïnteresseerd? Stuur ten laatste op woensdag 12 april een mail met jouw contactgegevens naar Tom Heyvaert.

15.02.2017 | Reeks 'Bibliotheken in cijfers gevat' neemt het publieksbereik en de collecties van bibliotheken onder de loep

Meer dan 19 miljoen bezoeken en 1,4 miljoen leners per jaar. Meer vrouwen dan mannen. 16% van de volwassenen tegenover 40% van de jongeren leent materialen in de bibliotheek. En vooral strips en dvd's zijn populair. Meer cijfers vind je in de reeks 'Bibliotheken in cijfers gevat'. Eén thema wordt voor de volledige sector uitgelicht op basis van de verzamelde gegevens in Bios. De eerste twee rapporten focussen op publieksbereik en bibliotheekcollecties.

Het rapport over het publieksbereik van bibliotheken brengt de cijfers en evoluties over het aantal leners, het aantal groepskaarten en het aantal bibliotheekbezoeken in kaart. In het rapport over bibliotheekcollecties focussen we op de materialen die de bibliotheken in hun bezit hebben. Beide publicaties kan je raadplegen op het Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken.