Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Regelgeving

De subsidielijn voor laagdrempelige educatie van kansengroepen in het Participatiedecreet is uitdovend. De gesubsidieerde organisaties krijgen nog middelen tot eind 2020, maar nieuwe organisaties kunnen geen subsidies meer aanvragen.

 

De subsidiëring van de laagdrempelige educatie van kansengroepen zit vervat in het Participatiedecreet.

Overzicht van de regelgeving zoals nu van toepassing:

Extra informatie over de interpretatie van de bepalingen in het decreet lees je in de Memorie van toelichting (PDF).

Voor de subsidiëring van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen, zie:
  • in het decreet: art. 23 - 24
  • in het besluit: art. 27 - 34