Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon voor meer informatie

Sarah Beernaert
[t] 02 553 69 89
[e] Sarah Beernaert
(sarah.beernaert[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Sarah Beernaert
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Ghislaine Timmermans
[t] 02 553 42 40
[e] Ghislaine Timmermans
ghislaine.timmermans[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Dossierbeheer

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Ghislaine Timmermans