Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Laagdrempelige educatie voor kansengroepen

De subsidielijn voor laagdrempelige educatie van kansengroepen in het Participatiedecreet is uitdovend.

De gesubsidieerde organisaties krijgen nog middelen tot eind 2020, maar nieuwe organisaties kunnen geen subsidies meer aanvragen.