Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Laagdrempelige educatie voor kansengroepen

Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is niet alleen op zich een leerrijke ervaring, maar vaak ook een eerste aanzet tot de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom wil de Vlaamse overheid dergelijke laagdrempelige initiatieven ondersteunen.