Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Aanvraag subsidie

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier reis- en verblijfkosten internationale initiatieven

Indiendata

periode initiatief indienen beslissing administratie
januari tot en met maart uiterlijk 1 oktober van het voorgaande jaar 1 november
april tot en met juni uiterlijk 1 januari van hetzelfde jaar 1 februari
juli tot en met september uiterlijk 1 april van hetzelfde jaar 1 mei
oktober tot en met december uiterlijk 1 juli van hetzelfde jaar 1 augustus
  • Indienen per brief (per post of tegen ontvangstmelding) √©n per mail.
  • Als indiendatum telt de datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs.

Verantwoording na afloop van het ingediende project

  • Bewijsstukken indienen ten laatste twee maanden na afloop van het project
    • een beknopt verslag over het initiatief
    • bewijsstukken van vervoers- en verblijfkosten (kopies volstaan)
    • een ondertekende schuldvordering
  • Indien de bewijsstukken worden goedgekeurd gebeurt de uitbetaling van het toegekende bedrag binnen de twee maanden nadat de stukken werden ingediend.

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk
Jelle Van Opstal
Arenberggebouw - 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] Sociaal-cultureel Werk (sociaalcultureel[at]vlaanderen.be)