Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Aanvraag subsidie

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier reis- en verblijfkosten internationale initiatieven

Indiendata

periode initiatief indienen beslissing administratie
januari tot en met maart uiterlijk 1 oktober van het voorgaande jaar 1 november
april tot en met juni uiterlijk 1 januari van hetzelfde jaar 1 februari
juli tot en met september uiterlijk 1 april van hetzelfde jaar 1 mei
oktober tot en met december uiterlijk 1 juli van hetzelfde jaar 1 augustus
  • Indienen per brief (per post of tegen ontvangstmelding) √©n per mail.
  • Als indiendatum telt de datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs.

Verantwoording na afloop van het ingediende project

  • Bewijsstukken indienen ten laatste twee maanden na afloop van het project
    • een beknopt verslag over het initiatief
    • bewijsstukken van vervoers- en verblijfkosten (kopies volstaan)
    • een ondertekende schuldvordering
  • Indien de bewijsstukken worden goedgekeurd gebeurt de uitbetaling van het toegekende bedrag binnen de twee maanden nadat de stukken werden ingediend.

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
Jelle Van Opstal
Arenberggebouw - 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] Jelle Van Opstal (jelle.vanopstal[at]cjsm.vlaanderen.be)