Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Jelle Van Opstal
[t] 02 553 68 74
[e] Sociaal-cultureel Werk
(sociaalcultureel[at]vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk

Arenberggebouw, 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Jelle Van Opstal