Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Internationaal

De internationale werking van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk is gebaseerd op de uitgangspunten van de beleidsnota Cultuur. In deze beleidsnota formuleert minister Gatz inzetten op een internationaal cultuurbeleid als één van de 10 belangrijke strategische doelstellingen van het cultuurbeleid.

Internationale samenwerking, uitwisseling en kruisbestuiving zijn daarbij primordiaal.

Ook internationale mobiliteit wordt aangemoedigd waarbij zowel het presenteren van artistieke producties als deskundigheid op diverse culturele domeinen aan bod kan komen.

Ondersteuning reis- en verblijfkosten

In het kader hiervan komt de Vlaamse overheid tegemoet in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circus en het lokaal cultuurbeleid aan de hand van een reglement.

Controleer vooraf de subsidievoorwaarden en maak gebruik van het aanvraagformulier in de rubriek in te dienen indien het initiatief voldoet aan de voorwaarden.

Voor de domeinen amateurkunsten en circus kan op basis van deze regelgeving enkel een studiebezoek in het buitenland worden gesubsidieerd. Overige internationale initiatieven binnen deze domeinen worden gesubsidieerd binnen het Amateurkunstendecreet en het Circusdecreet.