Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

Amateurkunstenaars kunnen voor deelname aan een internationaal evenement (minimaal drie landen) een financiële tussenkomst krijgen voor de reiskosten.
Aanvraag tussenkomst reiskosten buitenlandse reizen (maximum van 1.000 euro voor individuen en 5.000 euro voor organisaties)


Voor wie?

 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid of
 • verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende organisatie voor amateurkunsten of
 • individuele amateurkunstenaars

én

 • gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • actief zijn op het vlak van amateurkunsten

Waarvoor?

(1) deelname aan een internationale wedstrijd
 • met deelnemers uit minstens 3 landen
 • Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau
 • grote internationale uitstraling van het evenement
(2) deelname aan een internationaal festival
 • met deelnemers uit minstens 3 landen
 • Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau
 • grote internationale uitstraling van het evenement
(3) uitsturen van een deskundige naar een internationale activiteit
 • komen in aanmerking: dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige, jurylid
 • zij bieden een bijdrage of leveren een meerwaarde aan de activiteit en zijn deelnemers
(4) deelname aan een cursus of workshop
 • deelnemers uit minstens 3 landen
 • met het oog op bijscholing of kwaliteitsverhoging van eigen kennis of werking

Waarvoor niet?

 • bilaterale uitwisselingsprojecten, concertreizen…

Wanneer aanvragen?

vertrekdatum indienen voor beslissing administratie
Eerste trimester
januari, februari, maart, april
1 november 1 december
Tweede trimester
mei, juni, juli, augustus
1 maart 1 april
Derde trimester
september, oktober, november, december
1 juli 1 augustus

Welk bedrag?

 • maximaal 75 % van de bewezen vervoerskost van Vlaanderen naar land van bestemming
 • rondreis ‘ter plaatse’ komt niet in aanmerking
 • toegekende bedrag is beperkt tot € 1 000 (individuen) of € 5 000 (groepen)
 • als u uw eigen wagen gebruikt, worden de vervoersonkosten berekend aan de hand van een kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid; de afspraken rond carpooling gelden niet voor externen.

Meer info in de rubriek Internationale projecten > In te dienen.


Projectaanvraag voor de deelname aan of organisatie van een internationaal evenement


Voor wie?

 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid of
 • verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende organisatie voor amateurkunsten of
 • individuele amateurkunstenaars (enkel voor projecten in het buitenland) • én
 • gevestigd in het Nederlandstalige taalgebied of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • actief zijn op het vlak van amateurkunsten

Waarvoor?

a) projecten in Vlaanderen

Wie een internationaal evenement in Vlaanderen organiseert, kan enkel een projectaanvraag indienen.

(1) internationaal evenement
 • in Vlaanderen georganiseerd
 • publiek toegankelijk
 • minimum 4 kwalitatief hoogstaande binnen- en buitenlandse amateurkunstgroepen en amateurkunstenaars (met inbegrip van Vlaanderen)
(2) internationaal congres
 • in Vlaanderen georganiseerd
 • met ruime omkadering
 • specifieke thema’s op vlak van amateurkunsten
(3) internationaal evenement
 • in Vlaanderen georganiseerd
 • waarbij de inhoud en methodiek een experimenteel, vernieuwend of een interdisciplinair karakter hebben, gevolg: waardevol als ervaringsuitwisseling
 • met deelnemers uit minimum 4 landen (met inbegrip van Vlaanderen)
b) projecten in het buitenland

Voor deelname aan een internationaal evenement waarvoor je een hogere subsidie wenst dan mogelijk in de punctuele aanvraagregeling.

(1) deelname aan een internationale wedstrijd met deelnemers uit minstens 3 landen
 • Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau
 • grote internationale uitstraling van het evenement

(2) deelname aan een internationaal festival met deelnemers uit minstens 3 landen
 • Vlaamse deelnemers bereiken behoorlijk artistiek niveau
 • grote internationale uitstraling van het evenement
(3) uitsturen van een deskundige naar een internationale activiteit
 • komen in aanmerking: dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige, jurylid
 • bieden een bijdrage of leveren een meerwaarde aan de activiteit en zijn deelnemers
(4) deelname aan een cursus of workshop met deelnemers uit minstens 3 landen
 • met het oog op bijscholing of kwaliteitsverhoging van eigen kennis of werking

Waarvoor niet?

 • bilaterale uitwisselingsprojecten, concertreizen…

Welk bedrag?

a) projecten in Vlaanderen
 • maximaal 75% van de effectieve totale uitgaven
 • subsidie kan voor de aanvrager nooit aanleiding geven tot winst

b) projecten in het buitenland
 • maximaal 75% van de bewezen vervoerskosten van Vlaanderen naar het land van bestemming
 • rondreis ter plaatse (in het land van bestemming) komt niet in aanmerking
 • de gevraagde tussenkomst bedraagt meer dan € 1 000 (individuen) of € 5 000 (groepen)

Wanneer aanvragen?

a) projecten in Vlaanderen
 • indiendatum: voor 1 oktober van het jaar vooraf
b) projecten in het buitenland
 • indiendatum: voor 1 mei of 1 oktober

Beoordeling door adviescommissie

Het beschikbare krediet voor deze projectaanvragen is beperkt en het aantal aanvragen is groot.

De adviescommissie hecht veel belang aan een degelijk aanvraagdossier.
Criteria zijn:
 • overzichtelijk
 • to the point
 • volledig
 • voldoende omschreven
 • duidelijk gemotiveerd
De kwaliteit van het project kan ondermeer blijken uit:
 • de voorbereidingen n.a.v. het evenement (planning)
 • partnerorganisaties
 • uitstraling van de locatie
 • communicatieplan en persaandacht
 • eigen financiële inspanningen
Van ondergeschikt belang zijn:
 • de reisafstand naar de buitenlandse bestemming
 • het repetitieve karakter van een evenement

Samenstelling adviescommissie

Bij haar beslissing houdt de minister rekening met de beoordeling van een deskundige adviescommissie. Deze commissie kent volgende samenstelling:
 • Freddy Van Vlaenderen (voorzitter Centrum voor Beeldexpressie), voorzitter
 • Jessy Siongers (wetenschappelijk medewerker UGent), ondervoorzitter
 • Benedikte De Vos (stafmedewerker communicatie en internationaal beleid Forum voor Amateurkunsten)
 • Bram Ghyoot (coördinator cultuurcentrum Circa Gent)
 • Eline Van Hoye (directeur Fameus)
 • Wies Roosenboom (hoofd amateurkunst LKCA Nederland)

Meer info in de rubriek Internationale projecten > In te dienen.

Kandidaten voor deze adviescommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)