Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag tussenkomst reiskosten buitenlandse reizen (maximum 1.000 euro voor individuen en 5.000 euro voor organisaties)

Aanvraagformulier

Indiendata

vertrekdatum indienen voor beslissing administratie
Eerste trimester
januari, februari, maart, april
1 november 1 december
Tweede trimester
mei, juni, juli, augustus
1 maart 1 april
Derde trimester
september, oktober, november, december
1 juli 1 augustus

Afhandeling

ten laatste een maand na de terugkeer, moet je volgende bewijsstukken indienen:
 • programmabrochure
 • bewijsstukken vervoerskosten
 • ondertekende schuldvordering (.doc) (nooit hoger dan het toegekende bedrag en nooit hoger dan 75% van de bewezen vervoerskost)

Meer info in de rubriek rubriek Internationale projecten > Subsidievoorwaarden.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Machteld De Smedt
Arenberggebouw –2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] Machteld De Smedt (machteld.desmedt[at]cjsm.vlaanderen.be)

Projectaanvraag voor de deelname aan of organisatie van een internationaal evenement

Vorm aanvraag

Er is geen standaard aanvraagformulier. Wie aanvraagt, moet zelf de vorm en inhoud van het dossier bepalen. Verplichte elementen zijn:

 • omschrijving project
 • programma
 • huidige realisaties
 • publieksbereik en media
 • begroting

Daarnaast vragen we om een inlichtingenfiche volledig in te vullen:

Stuur een papieren versie van het aanvraagdossier met de post en een digitale versie per mail. Een adviescommissie zal een advies formuleren aan de minister. De beslissing van de minister wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.

Indiendatum
a) Projecten in Vlaanderen

 • één keer per jaar: voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt

b) projecten in het buitenland

 • voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt
 • voor 1 mei voor projecten die plaatsvinden in de tweede helft van hetzelfde jaar

Afhandeling

Ten laatste twee maanden na de activiteit moet je volgende bewijsstukken indienen:

 • programma, brochure, persartikels
 • inhoudelijk verslag (vergelijking beoogde doelstellingen aanvraagdossier en effectief behaalde resultaten + korte toelichting of motivering)
 • gedetailleerde “Voor waar en echt verklaarde” en door voorzitter en penningmeester ondertekende afrekening op briefhoofd van de organisatie
 • genummerde facturen die verwijzen naar de afrekening

Meer info in de rubriek rubriek Internationale projecten > Subsidievoorwaarden.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw –2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] Lore Goovaerts (Lore.goovaerts[at]cjsm.vlaanderen.be)