Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenInternationale culturele projecten in Vlaanderen


Hoe aanvragen?

De aanvraag moet online ingediend worden via de KIOSK-applicatie. Besteed in de aanvraag ook aandacht aan de kwaliteitscriteria die van toepassing zijn. Meer info in de rubriek Subsidievoorwaarden.

Indiendata

Eén keer per jaar: vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.

Afhandeling

Ten laatste twee maanden na afloop van het project, moet je volgende bewijsstukken indienen:

  • programma, brochure, persartikels
  • inhoudelijk verslag (vergelijking beoogde doelstellingen aanvraagdossier en effectief behaalde resultaten + korte toelichting of motivering)
  • gedetailleerde "Voor waar en echt verklaarde" en door voorzitter en penningmeester ondertekende afrekening op briefhoofd van de organisatie
  • genummerde facturen die verwijzen naar de afrekening

Meer info in de rubriek Subsidievoorwaarden.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw – 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
[e] Lore Goovaerts (Lore.goovaerts[at]cjsm.vlaanderen.be)


Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet online ingediend worden via de KIOSK-applicatie. Besteed in de aanvraag ook aandacht aan de kwaliteitscriteria die van toepassing zijn. Meer info in de rubriek Subsidievoorwaarden.

Indiendata

vertrekdatum indienen ten laatste op beslissing administratie
januari, februari, maart, april 14 oktober van het jaar vooraf

30 november van het jaar vooraf

mei, juni, juli, augustus 14 februari 31 maart

september, oktober, november, december
14 juni 31 juli

Afhandeling

Ten laatste een maand na de terugkeer, dien je volgende bewijsstukken in:

  • bewijsstukken vervoerskosten

Meer info in de rubriek rubriek Subsidievoorwaarden.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Machteld De Smedt, Jelle Van Opstal, Huguette van Kerckhove en Lore Goovaerts
Arenberggebouw –2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] machteld.desmedt@cjsm.vlaanderen.be (voor inhoudelijke vragen)
[e] lore.goovaerts@cjsm.vlaanderen.be (voor inhoudelijke vragen)
[e] jelle.vanopstal@cjsm.vlaanderen.be (voor inhoudelijke vragen en administratieve afhandeling)
[e] huguette.vankerckhove@cjsm.vlaanderen.be (voor administratieve afhandeling)


Cofinanciering voor internationale projecten

Vorm aanvraag

Er is geen standaard aanvraagformulier. Wie een subsidie aanvraagt, bepaalt zelf de vorm en inhoud van het dossier. Het projectdossier moet wel verplicht de volgende elementen bevatten:

  • een beschrijving project;
  • een plan van aanpak, waarbij duidelijk wordt aangetoond dat het gaat om een project binnen het amateurkunstenveld;
  • een beschrijving van de meerwaarde van het project voor de deelnemende amateurkunstenaars of doelgroepen;
  • een projectbegroting in evenwicht, waarin duidelijk wordt aangetoond wat de verwachte inkomsten en uitgaven zijn, met aandacht voor de eigen inbreng van de aanvrager en de andere partners. Opgelet: uit de begroting moet blijken dat de aangevraagde subsidies noodzakelijk is om het project te kunnen realiseren

Daarnaast vragen we om een inlichtingenfiche volledig in te vullen:

  • Inlichtingenfiche projectaanvraag cofinanciering volgt.

Indiendatum

De aanvraag van cofinanciering voor een project kan worden ingediend bij de administratie ten laatste vier maanden vóór de start van het project.

Contact

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw –2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

[e] Lore Goovaerts (Lore.goovaerts[at]cjsm.vlaanderen.be)