Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Vroeger werden internationale projecten ondersteund op basis van het reglement “gecoördineerde reglementering voor subsidiëring van internationale culturele projecten in de amateurkunstensector”.

Dit reglement gaf in het verleden kansen aan amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen om subsidieaanvragen in te dienen voor internationale projecten in binnen- of buitenland of voor punctuele tussenkomsten in de reiskosten.

Met de decreetswijziging van 2006 komt er voor het eerst een decretale basis voor de ondersteuning van internationale projecten. Vanaf 2007 worden de subsidies voor internationale projecten verleend op basis van het Amateurkunstendecreet.