Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Contact

Contactpersoon voor meer informatie over een punctuele tussenkomst in de reiskosten

Machteld De Smedt
[t] 02 553 41 94
[e] Machteld De Smedt
(machteld.desmedt[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Machteld De Smedt
Contactpersoon voor meer informatie over een internationale projectaanvraag

Bart Van Put
[t] 02 553 42 20
[e] Bart Van Put
(bart.vanput[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Bart Van Put
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling subsidies

Jelle Van Opstal
[t] 02 553 68 74
[e] Jelle Van Opstal
(jelle.vanopstal[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Jelle Van Opstal
Contactpersoon i.v.m. uitbetaling Internationale tussenkomsten

Huguette Van Kerckhove
[t] 02 553 42 35
[e] Huguette Van Kerckhove
(huguette.vankerckhove@cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Huguette Van Kerckhove