Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenIndienen als punctuele of project?

Projecten Vlaanderen -> project
Projecten buitenland -> keuze: punctuele of project

Punctuele:
 • maximum subsidiebedrag (€ 1 000 of € 5 000)
 • met aanvraagformulier
 • indienen
  • voor 1 maart voor deelname in mei, juni, juli of augustus
  • voor 1 juli voor deelname in september, oktober, november of december
  • voor 1 november voor deelname in januari, februari, maart of april
 • minder bewijslast
Project:
 • geen maximumbedrag bepaald
 • let wel: inhoud evenement primeert op hoge kosten en verre afstandsreizen
 • omstandig aanvraagdossier
 • indienen voor 1 mei (Vlaanderen en buitenland) of voor 1 oktober (enkel buitenland)
 • via adviescommissie: antwoord binnen de drie maand
 • uitvoerig bewijsdossier

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Projecten Vlaanderen: alle uitgaven
Projecten buitenland: enkel vervoerskosten van Vlaanderen tot buitenland

Maximum 75% van bovenstaande uitgaven
Na indienen bewijsstukken

 • punctuele = schuldvordering + bewijsstukken
 • project = voor waar en echt verklaarde en ondertekende afrekening met duidelijke vermelding van onkosten en uitgaven

Subsidie kan echter nooit aanleiding geven tot het maken van winst op een project.

Hoe verloopt de subsidieprocedure voor punctuele tussenkomsten in de reiskosten?

periode van deelname indienen voor beslissing administratie
Eerste trimester
januari, februari, maart, april
1 november 1 december
Tweede trimester
mei, juni, juli, augustus
1 maart 1 april
Derde trimester
september, oktober, november, december
1 juli 1 augustus

Andere subsidiekanalen projecten?

Binnen het veld van de amateurkunsten, kunnen lokale en regionale verenigingen of individuele amateurkunstenaars alleen een subsidie krijgen voor internationale projecten of nieuwe deeldisciplines.

Verder kiest de overheid ervoor om enkel de landelijk erkende koepelorganisaties te subsidiëren zoals Centrum voor Beeldexpressie, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerk(t), Opendoek, Muziekmozaïek, Poppunt en Vlamo.

Heb je een andere interessant project dat niet in aanmerking komt voor subsidiëring via de Vlaamse overheid, steek dan je licht eens op bij het Forum voor Amateurkunsten. Op hun subsidiewijzer (nieuw venster) ontdek je misschien nog andere mogelijkheden.

Zelf indienen of via erkende landelijke organisatie?

Een projectaanvraag wordt ingediend door de organiserende vereniging.

Een aanvraag voor tussenkomst reiskosten wordt bij voorkeur ingediend door de reizende organisatie. Op het invulformulier kan je aanduiden bij welke landelijke organisatie je eventueel bent aangesloten. Indien je dit wenst, kan je in bijlage ook een aanbeveling van de landelijke organisatie toevoegen bij je aanvraagformulier.