Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenWaarvoor kan ik een amateurkunstenproject indienen?

Je kan een projectaanvraag indienen voor drie soorten projecten:

  • voor de organisatie van een internationaal project in Vlaanderen
  • voor tussenkomst in de reiskost bij deelname aan een internationaal project
  • voor cofinanciering van internationale projecten

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Projecten Vlaanderen: alle uitgaven
Internationale reistoelagen: enkel vervoerskosten van Vlaanderen tot buitenland en terug
Opgelet: Voor deze projectlijnen geldt geen beperking op het maximaal te subsidiëren bedrag. Er wordt evenwel verwacht dat de aanvrager ook zelf inspanningen doet om inkomsten te verwerven.

Cofinanciering: alle uitgaven. De projectsubsidie bedraagt maximaal de helft van de gevraagde cofinanciering, met een maximum van 10.000 euro per jaar.
De subsidie kan nooit aanleiding geven tot het maken van winst op een project.

Hoe verloopt de subsidieprocedure voor internationale reistoelagen?

vertrekdatum indienen voor beslissing administratie
januari, februari, maart, april 15 oktober van het jaar vooraf 30 november van het jaar vooraf
mei, juni, juli, augustus 15 februari 31 maart
september, oktober, november, december 15 juni 31 juli

Andere subsidiekanalen projecten?

Binnen het veld van de amateurkunsten, kunnen lokale en regionale verenigingen of individuele amateurkunstenaars alleen een subsidie krijgen voor internationale projecten of nieuwe deeldisciplines.

Verder kiest de overheid ervoor om enkel de landelijk erkende koepelorganisaties te subsidiëren zoals Breedbeeld, Creatief Schrijven, Danspunt, Koor&Stem, Kunstwerk(t), Opendoek, Muziekmozaïek, Poppunt en Vlamo.

Heb je een andere interessant project dat niet in aanmerking komt voor subsidiëring via de Vlaamse overheid, steek dan je licht eens op bij het Forum voor Amateurkunsten. Op hun subsidiewijzer (nieuw venster) ontdek je misschien nog andere mogelijkheden.

Zorg dat de gemeente waar je gevestigd bent en haar lokale cultuurraad jouw organisatie kent en informeer welke ondersteuning zij eventueel kunnen bieden voor projecten.