Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Intergemeentelijke samenwerking cultuurcommunicatie

De subsidie aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie in het kader van het decreet Lokaal Cultuurbeleid wordt stopgezet vanaf 1 januari 2020. De subsidie voor het werkjaar 2019 is dus de laatste subsidie die wordt toegekend. Het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking ondersteunt intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vanaf 2020 met een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar, bij het opnemen van een regierol als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Alle informatie over deze subsidie vindt u op deze pagina.