Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Intergemeentelijke samenwerking cultuurcommunicatie

Met het oog op een structurele samenwerking voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie kunnen gemeenten samen een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid oprichten. Mogelijke rechtspersonen zijn een projectvereniging, een dienstverlenende vereniging of een opdrachthoudende vereniging.